Search results: T


Hone Tuwhare

b. 1922 d. 2008

Hone Tuwhare (1922 — 2008) is New Zealand’s pre-eminent Maori poet; his tribal affiliations are with Ngā Puhi, Ngāti Korokoro, Ngāti Tautahi, Te Popote and Uri-o-Hau.